Aplikace botulotoxinu

Tvorba vrásek je přirozeným procesem, který čeká každého z nás, ale jich množství a hloubku lze redukovat. Existuje hned několik způsobů, jak vrásky vyhladit. Výběr té nejvhodnější přímo pro vás doporučujeme provést na nezávazné konzultaci. 

Nejčastější místa aplikace:

Odstranění vodorovných vrásek na čele je velmi častým požadavkem klientů, kteří se téměř vždy dočkají uspokojivého výsledku. Za vrásky je zodpovědný čelní sval (musculus frontalis), jehož funkcí pohybovat kůží čela a obočím směrem nahoru. Při aplikaci toxinu je nutné dbát na to, aby nedošlo k úplné paralýze svalu. To by mohlo způsobit pokles obočí nebo poruchu mimiky (výraz masky). Proto se používá více injekcí, které obsahují menší množství botulotoxinu. Tak dojde pouze k oslabení svalu.

Dalším žádaným místem úpravy je tzv. glabelární vráska, která se objevuje při zamračení. Glabela je oblast mezi pravým a levým obočím, těsně nad nosem. Ovládá ji více svalů, do kterých se pak píchne injekce. Pacient se při zákroku musí zamračit, aby se dalo přesně určit místo, kam je potřeba toxin aplikovat.

Třetí nejčastější procedurou je zmírnění vrásek v očním koutku. Mezi příčiny jejich vzniku patří hlavně věk a působení slunečního záření. Sval, který pracuje v příslušné oblasti se latinsky nazývá musculus orbicularis oculi, tedy kruhový oční sval. Jeho boční část je také cílem zákroku. Pokud si všimnete poklesu očního víčka nebo dvojitého vidění, patrně bylo použito příliš mnoho injekcí nebo nepatřičně velká dávka toxinu.

Pokles krajní části obočí je způsoben sníženým tahem svalů. Jejich síla totiž s věkem klesá, proto pak nezvládnou udržet tíhu ostatních tkání. I zde může pomoci aplikace botulotoxinu.

V oblasti úst se botulotoxin používá při zvýšené kontrakci horního rtu a poklesu ústního koutku. Vrásky nad horním rtem jsou méně vhodným místem pro aplikaci látky, protože je toto místo velmi citlivé na případnou obrnu a vyžaduje zkušeného lékaře. Pro nápravu těchto defektů se používá hlavně kolagen a jemu podobné materiály. Na druhou stranu se botulotoxin hodí pro odstranění záhybů na bradě nebo pro úpravu některých drobných asymetrií obličeje.

Dále se botulotoxin využívá k léčbě hyperhidrózy


O metodě:
Tento zákrok je jednou z nejelegantnějších metod redukce a vyhlazení mimických vrásek. Preparáty obsahující botulotoxin Vám mohou aplikovat pouze vyškolení a certifikovaní lékaři - dematologové. Přípravek je aplikovaný tenkou jehličkou pod kůži v oblastech, kde chceme redukovat mimické vrásky. Zákrok je téměř bezbolestný. Botulotoxin působí přímo na příčinu vrásek - tedy na svalovou činnost - přeruší nervosvalové spojení. Zabrání tak mimickému svalu v jeho smršťování a tím i tvorbě mimických vrásek. Touto metodou dokážeme vyhladit vrásky na čele, pod očima, nebo okolo úst či nosu.
Tato metoda působí také preventivně proti tvorbě hlubokých vrásek. Po odeznění účinku botulotoxinu se vráska neobnoví ve své původní velikosti a nebude se ani dále prohlubovat.

Jak dlouho přetrvává výsledek vyhlazení vrásek?
Účinek látky vydrží po první aplikaci asi 3 měsíce, po druhé asi půl roku a po třetí asi 9 - 12 měsíců. Čím déle se látka aplikuje, tím déle účinek vydrží. Nicméně déle než rok účinek botulotoxinu nezajistíme, a tak klient dochází 1x ročně nebo v lepším případě se odnaučí používat určité svaly, a tím se odstup mezi aplikacemi prodlouží. Častěji než 2x za rok by se aplikace ve stejné lokalitě provádět neměla (mimo prvního roku). Pokud je mimická vráska příliš hluboká a jsou zde již narušena kolagenová vlákna, nemůžeme očekávat vyhlazení, ale pouze redukci vrásek. Zde je možné botulotoxin kombinovat s vhodným výplňovým materiálem, například s hyaluronovou kyselinou.Zákrok je vhodný pro zdravé osoby nad 18 let. Nedoporučuje se těhotným a kojícím ženám.

Komplikace :
Po zákroku se někdy objeví bolesti hlavy, které většinou trvají maximálně dva dny. Malé procento pacientů trpělo poklesem očního víčka, ten ale také do tří týdnů odezní. Mezi další komplikace patří příznaky podobné chřipkovitému onemocnění, zarudnutí nebo podlitina v okolí místa vpichu, nevolnost, záškuby oka, dvojité nebo zhoršené vidění nebo oslabení svalů.

Po zákroku:

Klient ihned po ošetření odchází domů a není nijak limitován v běžných činnostech. Bezprostředně po zákroku nedoporučujeme chodit na přímé slunce, 24 hodin od ošetření nedoporučujeme používání make-upu a jiné kosmetiky. Po ošetření by si klientka neměla 4 hodiny lehat, aby botulotoxin nestekl např. do očí a nezpůsobil spadnutí víček. Také by se měla vyhnout tření nebo škrábání ošetřeného místa, a to alespoň po 12 hodin a zhruba týden by neměla chodit na kosmetiku, solária, masáže apod.

Cena zákroku : 1 lokalita (např. mračivka) 3000,- Kč, 2 lokality: 5000,- Kč (cena je orientační a může se lišit dle množství a druhu spotřebovaného materiálu)