Opatření v souvislosti s COVID-19

22.03.2020

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE v době epidemie koronavirem - v souladu s doporučením odborné společnosti

1.Úprava ordinační doby:  úterý + pátek : 7:30 - 12:00 hodin

2. Původní plánované kontroly a výkony jsou odloženy.

3. AKUTNÍ PACIENTI budou vyšetřeni VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ na tel. čísle 352 624671 nebo 602 454 925 ,neobjednaný pacient NEBUDE VYŠETŘEN !!!

4. Pacienti budou do ordinace vstupovat jednotlivě, s dítětem pouze 1 dospělá osoba

5. DUSÍK NEBUDE APLIKOVÁN (do odvolání)

6. CHRONIČTÍ PACIENTI - zašleme e-recept

7. Dále je možná KONZULTACE s předepsáním léčby : telefonická, emailem, v aplikaci WhatsApp, Facebook - Messenger a po předchozí domluvě CLICKDOC TELEKONZULTACE

8. Pacienti, kteří vstoupí do ambulance, podepíší epidemiologické čestné prohlášení

9. KONTAKTY: tel. číslo 352 624671 nebo 602 454925

                          Email: sestra-kozni-sokolov@seznam.cz

                          www.kozni-sokolov.cz

                          www.telekonzultace.cz